Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie längre lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Idag rapporterar vi att nästan 60 procent av alla som är 75 till och med 79 år nu är vaccinerade med sin första dos vaccin. Därför är det glädjande att redan nu kunna välkomna alla invånare som är 70 år eller äldre att boka tid för vaccination.

- De fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Sabbatsberg, Karolinska och Täby kompletterar och avlastar vårdcentralerna för de som är över 70 år och kan boka digitalt med bank-ID. Nu börjar vi också att skicka breven hem till de i den här åldersgruppen för att informera om hur de bokar sin tid för vaccinationerna oberoende tillgång till Bank-ID, säger Johan Bratt som är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Dagsläget 8 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 203 085
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 058

Nu vårdas

89 patienter med covid-19 i intensivvård
482 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 571 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 8 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 248 637   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 105 511  
Totalt antal registrerade vaccinationer 354 148  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 12,9 procent 
Andel dos 2: 5,5 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,2 procent 
Dos 2: 84,7 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 86,5 procent
Dos 2: 39,7 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 59,5 procent
Dos 2: 9,7 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.