Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge.

- Länets akutsjukhus är mycket ansträngda särskilt vad det gäller intensivvården. Nu pågår ett särskilt nära samarbete där akutsjukhusen hjälper varandra för att alla patienter ska få ett gott omhändertagande. Samtidigt fortsätter arbetet att bemanna upp fler vårdplatser för att möta det ökade behovet, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

4 727 nya fall av covid-19, varav 7 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 6 april till och med 8 april.

Sedan pandemins början har 204 455 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 576 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 12 fler än i den senaste lägesrapporten 6 april.

Av dessa vårdas:

  • 96 i intensivvård (+8)
  • 398 på akutsjukhus (+14)
  • 82 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-10)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 8 april har 14 366 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 305 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

17 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 6 april

Sedan pandemins början har 4 059 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 603 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal personer jämfört med lägesrapporten 6 april.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 257 486   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 110 931 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 368 417  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 13,4 procent
Andel dos 2: 5,8 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,2 procent
Dos 2: 84,8 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad)
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 87,1 procent
Dos 2. 44,1 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1. 64,4 procent
Dos 2. 10,4 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid. Den som har tillgång till Bank-ID kan boka sig vid de fyra vaccinationscentralerna i Älvsjö, Täby, Solna och Sabbatsberg övriga får invänta brev med instruktioner om hur man kan boka en tid för att bli vaccinerad vid sin vårdcentral.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till och med måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till och med torsdag.

  • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
  • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
  • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.