Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster där många personer kan smittas samtidigt. Därför är det extra viktigt att snabbt få kontroll på sådana smittspridningar. Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning kan skolmiljöer vara sårbara vid smittspridning och därför startar nu Region Stockholm en pilotstudie för att utvärdera nyttan av antigentester vid smittspårning i gymnasieskolan.

- Smittspårning i kombination med omfattande testning och smittskyddsinformation är några av de mest effektiva verktygen för att begränsa spridningen av covid-19. Syftet med pilotstudien är att bedöma hur antigentester fungerar som verktyg vid smittspårning för att förhindra eller hantera utbrott på skolan, säger Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm.

Gymnasieskolorna som ingår i studien är Södra Latin, Norra Real och S:t Eriks gymnasium, och den genomförs i nära samarbete med Stockholms stads utbildningsförvaltning och Elevhälsan Stockholms stad. Pilotstudien utvärderar hela flödet – från utbrottssignal via provtagning och analys till rapportering av provsvar och smittspårning.

- Vid misstänkt utbrott kommer skolöverläkaren kontaktas för att ordinera provtagning. Ett provtagningsteam kommer till skolan och genomför provtagning av de elever som haft nära kontakter med den smittade. Provtagningen sker på plats med antigentester. Efter analys och vid positivt provsvar får eleverna smittskyddsinformation och får sedan gå hem och beställa ett PCR-test för att bekräfta covid-19-infektionen, säger Elda Sparrelid.

Fakta från Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning av covid-19 (16 april 2021):

  • Vid misstanke eller kännedom om flera fall i skolmiljön bör en utbrottsutredning utföras i dialog med den regionala smittskyddsenheten alternativt annan samordnande aktör, exempelvis kommunen.
  • Om utredningen bedömer att fallen har en trolig koppling till varandra och att det därmed föreligger misstanke om att smittspridning skett i skolan rekommenderas bred testning av alla nära kontakter. Om det är svårt att bedöma vilka de nära kontakterna är kan det exempelvis vara aktuellt att testa en hel klass eller ett idrottslag.
  • I väntan på provsvar rekommenderas de asymtomatiska nära kontakterna att fortsätta gå till skolan och fritidshem men inte delta i fritidsaktiviteter utanför skolan. I de fall det finns beslut om fjärrundervisning ska elever följa den rekommendationen.