Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det finns personer som blivit oroliga för att ta olika vaccin inte minst då vaccinen utretts för olika sällsynta biverkningar.

- Att vaccinen utreds och bedöms extra noga efter biverkansrapporteringen visar att säkerhetsarbetet fungerar och att det råder stor försiktighet. Även rekommendationer för åldersgrupper har förändrats som en ytterligare försiktighetsåtgärd. När vaccin väl godkänns för användning är de säkra och bra vaccin som skyddar mot allvarlig sjukdom, säger vaccinsamordnare Magnus Thyberg.

Region Stockholm vaccinerar just nu med tre olika vacciner mot covid-19. Samtliga är godkända för användning och ger ett effektivt skydd mot allvarlig sjukdom. För att minska smittspridningen är det viktigt att man vaccinerar sig mot covid-19 – framförallt de grupper som nu vaccineras eftersom det är de som löper den allra största risken att bli allvarligt sjuka.

- Det råder brist på vaccin och leveranser och prognoser förändras vecka till vecka. Det gör att länets cirka 230 vaccinatörer inte alltid vet på förhand vilket vaccin de har att vaccinera med om bokningen ligger några dagar fram i tiden. Det beror på de ojämna vaccinleveranserna och att vi behöver planerar om fördelningen mellan olika vaccinatörer. Ibland kan det till och med vara så att vaccinatören erbjuder ett vaccin på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm, och fortsätter:

- Vid själva vaccinationen är det viktigt att man får veta vilket vaccin som erbjuds och när man bör ta den andra dosen. Medarbetarna vid vårdcentraler och vaccinationsmottagningar kan inte själva påverka vilket vaccin de tilldelas, nu måste vi använda allt vaccin så effektivt som möjligt.

Vårdgivarna vaccinerar med vaccinet de tilldelas och har själva ingen möjlighet att välja, såvida det inte kan finnas särskilda skäl, exempelvis om mottagningen har många patienter som av medicinska skäl behöver ta ett särskilt vaccin.

- Det är viktigt att ta det vaccin som erbjuds för att den enskilde ska skyddas mot allvarlig sjukdom om hon eller han skulle smittas. Risken för smitta och allvarlig sjukdom är mycket större än risken för att drabbas av någon av de mycket sällsynta biverkningar som rapporterats, säger Magnus Thyberg.

Det förekommer uppgifter om att hundratals vaccindoser kasseras varje dygn i Region Stockholm efter att personer tackat nej till vaccin.

- Jag känner inte igen uppgiften om att det kasseras stora mängder vaccin och bara för att enstaka personer tackar nej till vaccination innebär inte det att vaccinet behöver slängas. När någon på plats tackar nej till vaccin innebär det en obokad tid och inte nödvändigtvis att en dos kasseras. Det leder också till långsammare vaccintäckning, vilket är olyckligt, säger Magnus Thyberg.