Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet vårdplatser på länets akutsjukhus behöver vara fortsatt höga för att ta hand om det stora antal patienter med covid-19. För att mobilisera personal till akutsjukhusen vidtas flera åtgärder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att vårdgivare i Region Stockholm ska skjuta upp sådan elektiv vård som kan anstå i de fall:

  • Den bedrivs med personalgrupper som behövs på akutsjukhusen
  • Den riskerar att leda till att akutsjukhusens resurser tas i anspråk

All övrig elektiv vård ska bedrivas som vanligt. De privata vårdgivare som lånar ut personal till akutsjukhusen ersätts enligt en fastslagen prislista.

Beslutet innebär också att Region Stockholm endast tar emot och skickar utomlänsremisser/utomlänspatienter avseende akut och imperativ vård.

Beslutet togs den 24 mars och har förlängts till och med 16 maj.