Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Annonserna vägleder till 1177.se där aktuell information om vaccinationerna finns och hur denna grupp ska göra för att boka sin tid. Bokning för personer födda 1957-1961 kan boka digitalt på en av de 15 vaccinationsmottagningar som vaccinerar på uppdrag av Region Stockholm. För de som inte har e-legitimation eller av andra skäl inte kan boka digitalt, går det att få hjälp med bokningen via telefon. Annonserna leder vidare till bokningssidan på 1177.se:

Region Stockholm informerar även om bokningen av vaccination mot covid-19 i flera andra kanaler såsom egna webbplatser, via media och Region Stockholms och 1177 Vårdguidens egna sociala kanaler (Facebook och Instagram).

På kommunikationsstödsidan kan du se annonserna.

Kommunikationsstöd covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.