Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har granskat ansökningarna för att säkerställa att angivna merkostnader överensstämmer med vad som framgår i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Bedömningen är att privata vårdgivare haft merkostnader till följd av covid-19 på 61,5 miljoner kronor för perioden 15 augusti till 30 november 2020.

Respektive vårdgivare kommer under slutet av april och början av maj att kontaktas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen med information om beviljad ersättning och vidare hantering avseende fakturering.