Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccineringen har genomförts av Vaccindirekt som Region Stockholm har haft avtal med om att vaccinera cirka 58 000 personer i den kommunala vården och omsorgen. Vaccineringen har skett vid vårdgivarens åtta fasta enheter samt upp till fem olika mobila enheter.

I samband med personalvaccinationerna har vårdgivaren haft i uppdrag att noggrant planera för vaccineringen för att undvika kassation av vaccindoser. Därför har Vaccindirekt haft ett antal listor med enheter att kontakta vid eventuella restdoser, exempelvis ambulanspersonal eller medarbetare i primärvården. Att vaccinera på särskilda boenden, i hemsjukvården eller i hemtjänsten har inte varit en del av Vaccindirekts uppdrag, och därför inte möjligt.

Kassation av vaccindoser har därför skett i slutet av dagen när det inte varit möjligt att nå personal på de olika listorna.

- Det är djupt olyckligt att vaccindoser kasserats, men det är ett resultat av att vi följt den rådande prioriteringsordningen och inte kunnat vaccinera bredare målgrupper. Vårdgivaren har haft olika listor med enheter att kontakta, men av olika skäl har det inte alltid fungerat, oftast på grund av sena återbud och att ersättare inte haft möjlighet att ta sig till vaccinmottagningen. Ibland har det handlat om så lite som 10 eller 20 minuter, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Det vaccin som kasserats är nästan uteslutande Pfizer/Biontech, som efter öppnad vial, alltså den behållare som innehåller själva vaccinet, endast håller i sex timmar till skillnad från Astra Zenecas vaccin som istället håller i 24 timmar. De upptinade vialerna har också en begränsad hållbarhet och håller i endast fem dygn.

- Vi har tillsammans med Vaccindirekt haft olika lösningar för restdoser, men det har också varit viktigt att följa den fastslagna prioriteringsordningen och i så stor utsträckning som möjligt vaccinera i fas 1. Tyvärr har en konsekvens av det valet blivit att vi kasserat ett antal vaccindoser, och det är mycket olyckligt, säger Magnus Thyberg, och avslutar:

- Nu är vi i fas 2 och vi upplever att restdoserna används i mycket högre utsträckning eftersom målgruppen är betydligt bredare. Dessutom är personalvaccinationer via Vaccindirekt på paus, och i princip allt tillgängligt vaccin ska användas för att vaccinera äldre i fas 1 och i fas 2.