Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som chef har du ansvar för att göra en individuell riskbedömning så snart en medarbetare berättar om sin graviditet. Det innebär att du måste undersöka om medarbetaren utsätts för några riskfaktorer i sitt arbete – gravida ska till exempel inte arbeta med patienter som är konstaterat smittade av covid-19 eller de som misstänks vara smittade men ännu inte fått svar på sin provtagning.

Eftersom det har uppstått en rad frågor kring detta har vi samlat information om regelverket, hur du gör riskbedömningen och vilka alternativ du har att hantera situationen. Dessutom får du stöd av en checklista och svar på de vanligaste frågorna.

 

>> Mer om riskbedömning för gravida medarbetare [länk https://vardgivarguiden.se/utveckling/2019-ncov/for-medarbetare/#link3]