Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare fattat beslut om att succesivt lägga ner länets husläkarjourer, då det nu finns ett färdigutbyggt system av närakuter med samma uppdrag, att ta emot besök som inte kan vänta och som inte behöver akutsjukhusens resurser. En del besök bedöms också kunna tas om hand inom husläkarverksamheten vardagar dagtid, alternativt med hjälp av egenvårdsråd.

De planerade sjuksköterskeinsatser som utförts av husläkarjourer under helger kommer att övertas inom uppdraget ”Basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger”.

Datum då verksamheterna upphör:

1/5 2021            Gullmarsplans husläkarjour

1/6 2021            Sabbatsbergs husläkarjour

                             Husläkarjouren Söder

                             Jakobsbergs husläkarjour

1/7 2021            Solna husläkarjour

                             Brommaplans husläkarjour

                             Husläkarjouren Södertälje

                             Liljeholmens husläkarjour

                             Huddinge husläkarjour

1/3 2022            Husläkarjouren Täby

 

Patienter i behov av vård under kvällar och helger hänvisas att ringa 1177 för rådgivning och hjälp att hitta rätt vård, samt att ringa 112 vid livshotande tillstånd. Information om förändringen kommer att annonseras i tidningen Mitt i och på 1177 Vårdguiden.

Konkretisering kring avveckling av husläkarjourer

24 november, 2020

En successiv avveckling av husläkarjourerna bidrar till att homogenisera vårdutbudet för det akuta omhändertagandet i länet.