Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Informationsbladet berättar hur man kan må efter sin vaccination, biverkningar att vara uppmärksam på, hur man ska agera om man får symtom på covid-19 efter vaccinationen och att man ska fortsätta följa de allmänna råden.

Inom kort finns informationsbladet översatt till andra språk. Bladet kan både skrivas ut och beställas kostnadsfritt. 

Information till dig som vaccineras mot covid-19

Informationsblad att ge till invånare vid vaccinationstillfället. Finns för beställning och utskrift på flera språk. Öppna dokumentet och välj språk i övre högra hörnet.