Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nuvarande avtalet har löpt över fyra år och under perioden har kännedom om verksamheten ökat bland patienter och remitterande vårdgivare.

Den del av det nuvarande uppdraget som avser uppföljning av sena effekter av cancer i barndomen kommer i den nya överenskommelsen brytas ut och integreras i ett annat vårdavtal då det primärt inte handlar om rehabilitering. Inriktningen för det nya avtalet innebär också att säkerställa att uppdraget passar in i regionens samlade vårdutbud för patientgruppen och att ta fram en ny ersättningsmodell.

Om Centrum för cancerrehabilitering

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder sedan 2016 specialiserad rehabilitering av multiprofessionella team för vuxna patienter som remitterats efter avslutad cancerbehandling eller som sökt sig till verksamheten på egen hand. Verksamheten har också ett utvecklingsuppdrag som bland annat innebär samverkan i nätverkssjukvården, utbildningsinsatser och att ta fram rutiner för standardiserade rehabiliteringsförlopp.