Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nationella läkemedelslistan ska ge hälso- och sjukvården, apoteken och patienten samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel. Registret regleras av lagen om nationell läkemedelslista och har tagits fram av E-hälsomyndigheten, på uppdrag av regeringen.

Webbutbildning och informationsmaterial

Webbutbildningen ”Lär känna Nationella läkemedelslistan” förklarar vad det innebär när lagen om nationell läkemedelslista träder i kraft. Det finns en version som vänder sig till förskrivare och en version som vänder sig till medarbetare som inte förskriver läkemedel, till exempel sjuksköterskor och dietister. Det finns även folder, affisch och frågor och svar som vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården.  

Information till invånare

Inom kort finns även ett informationsmaterial som vänder sig till invånarna. Det beskriver kortfattat vad den nya lagen innebär för invånarna och är tänkt att underlätta för dig i mötet med patienter.