Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 1 maj 2021 träder lagen om Nationell läkemedelslista, NLL, i kraft. Det innebär för de vårdgivare som tar del av Läkemedelsförteckningen via Nationell patientöversikt, NPÖ, att det endast kommer att finnas möjlighet att registrera engångssamtycke samt att det kommer att finnas möjlighet för invånare att dölja/spärra information i sin läkemedelslista. Om det finns en spärr så visas det tydligt i tjänsten.