Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Idag är det något färre patienter med covid-19 vid akutsjukhusen, totalt 543. Det är för tidigt att dra slutsatsen att det är början på en nedgång även om jag innerligt hoppas. Jag är tacksam för varje dag när det är färre patienter vid våra sjukhus då det dels innebär att färre är svårt sjuka men också ger vårdens medarbetare något lite mer andrum.
Mer glädjande är att vaccinationerna nu fortsätter i snabb takt och att vi under dagen kommer att ha gett över en halv miljon doser vaccin mot covid-19 inom Region Stockholm. Nu ökar vi kapaciteten och välkomnar även de över 60 år att vaccineras samt de som tillhör riskgrupper, säger Johan Bratt, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Dagsläget 21 april

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 219 693
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 139

Nu vårdas

90 patienter med covid-19 i intensivvård
453 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 543 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 21 april

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 365 377
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 127 608  
Totalt antal registrerade vaccinationer 492 985  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 19,1 procent 
Andel dos 2: 6,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,7 procent 
Dos 2: 85,5 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 49 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 89,3 procent
Dos 2: 55,0 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 83,6 procent
Dos 2: 13,6 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 67,9 procent
Dos 2: 6,4 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 41,1 procent
Dos 2: 5,6 procent

För mer statistik: Folkhälsomyndighetens rapportering 

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll.

Påbörjat v 10: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 80 år. Alla har fått ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 13: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 75 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat v 14: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 70 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 15 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 65 år. Alla får ett brev hemskickat med instruktioner för bokning av vaccinationstid.

Påbörjat 21 april: Vaccination påbörjad för alla personer som är över 60 år samt personer i åldern 18 till 64 år med riskfaktorer eller som vårdats eller fått behandling på sjukhus de senaste 12 månaderna

Läs detaljerad beskrivning på 

 om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.