Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I senaste versionen av Folkhälsomyndighetens ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos” rekommenderas inte längre screening för latent tuberkulos med IGRA av personer äldre än 35 år. Istället rekommenderas screening enbart för aktiv tuberkulos med lungröntgen och genomgång av eventuella symtom på tuberkulos.

Smittskydd Stockholms rekommendation ändras därför nu i enlighet med detta.

Personer över 35 år utan riskfaktor för att utveckla aktiv sjukdom rekommenderas screening för aktiv tuberkulos med lungröntgen och genomgång av symtom. Personer 35 år och yngre, och alla med riskfaktor för att utveckla aktiv sjukdom, screenas fortfarande med IGRA och de med latent tuberkulos remitteras till tuberkulosmottagning och erbjuds förebyggande behandling. Tidigare erbjöds endast barn, ungdomar och personer med riskfaktorer förebyggande behandling.

En annan förändring i och med FoHMs nya rekommendationer är att kompletteringsvaccination med BCG nu rekommenderas fram till 6 års ålder, så länge barnet är inskrivet i barnhälsovården. Tidigare rekommenderas kompletteringsvaccination upp till 18 års ålder.

För mer information se:

Screening av nyanlända för aktiv och latent tuberkulos

Riktlinje för val av metod och rekommenderade åtgärder vid positivt fynd.

Prover som ingår i en hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer rörande provtagning av asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrade personer.

Asyl - migration - hälsoundersökning

Smittskyddsläkarens rekommendationer för provtagning vid hälsoundersökning och handläggning vid positiva provsvar. Informationsmaterial för vården och personal på boenden för asylsökande.