Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten har 2021-04-16 uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19. En förändring gäller provtagning av asymtomatiska nära kontakter i grundskoleåldern i en smittspårning. Region Stockholm/Smittskydd Stockholm har nu uppdaterat sina riktlinjer för smittspårning och provtagning avseende denna grupp och de nya riktlinjerna gäller från och med nu.

Provtagning av asymtomatiska nära kontakter

Hittills har provtagning av asymtomatiska nära kontakter i en smittspårning endast rekommenderats för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern. Från och med nu rekommenderas även provtagning av asymtomatiska nära kontakter i högstadieåldern enligt samma rutiner som för gymnasieungdomar och vuxna. Med nära kontakt menas att man varit i närheten (inom 2 meter) av en person med smittsam covid-19 i minst 15 minuter. Har man inga symtom kan man gå till skolan i väntan på provsvar, men man bör avstå fritidsaktiviteter och träffa så få personer som möjligt under hela inkubationstiden (upp till två veckor efter exponering).

För yngre barn rekommenderas ingen generell provtagning av barn utan symtom i en smittspårning. I vissa fall i samband med en spridning/ett utbrott t ex i skolmiljö kan det bli aktuellt med provtagning av asymtomatiska barn i låg- eller mellanstadieåldern efter samråd med kommunens skolsamordnare eller Smittskydd Stockholm.

Provtagning av asymtomatiska hushållskontakter

Hittills har provtagning av asymtomatiska hushållskontakter rekommenderats för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern. Från och med nu rekommenderas även provtagning av asymtomatiska hushållskontakter i grundskoleåldern (från förskoleklass och uppåt). För övrigt gäller samma rutiner som tidigare avseende förhållningsregler till hushållskontakter, hushållsisolering mm.

Personer med symtom

Personer med symtom ska alltid stanna hemma. Om symtomen varar mer än 24 timmar ska de provtas med PCR-test, det gäller från förskoleklass och uppåt. I väntan på provsvar ska de stanna hemma.

Läs mer:

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Smittspårning av hushållskontakter

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.