Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten har 2021-04-16 uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19. En förändring gäller undantag för kontakter som är vaccinerade. Smittskyddsläkarföreningen har uppdaterat smittskyddsbladen. Nya rutiner för Region Stockholm avseende asymtomatiska kontakter i en smittspårning (hushållskontakter eller andra nära kontakter) har tagits fram och gäller från och med nu.

Vaccinerade kontakter utan symtom

De som bor tillsammans med en person med covid-19 behöver inte stanna hemma sju dagar om de är vaccinerade och det gått minst tre veckor sedan första dosen, dvs de får inga förhållningsregler. De behöver inte heller provtas om de inte har några symtom, oavsett om de bor med en person med covid-19 eller varit nära kontakt till en person med covid-19 i annat sammanhang.

För personal inom sjukvård och äldreomsorg gäller särskilda rutiner. För dem rekommenderas provtagning på samma sätt som för ovaccinerade, oavsett om de är hushållskontakt eller annan nära kontakt. Har de inga symtom kan de gå till arbetet i väntan på provsvar. De behöver inte stanna hemma i sju dagar om en person de bor ihop med får covid-19 (dvs de får inga förhållningsregler), om det gått minst tre veckor från att de fick första vaccindosen, förutsatt att de inte har några symtom.

Vaccinerade kontakter med symtom

Alla med symtom ska stanna hemma, beställa prov om symtomen varar mer än 24 timmar och vara isolerade i väntan på provsvar. Detta gäller även vaccinerade, oavsett hur lång tid som gått efter vaccination.

Mer info:

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Smittspårning av hushållskontakter

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.