Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

En rutin för att undvika överblivna doser kan till exempel vara att inte ställa i ordning vaccin lång tid i förväg. Vaccin behöver heller inte ställas i ordning enligt alla bokningar, utan i något mindre utsträckning.

Använd överblivna doser enligt prioriteringsordningen

Om situationen ändå uppstår att ni får överblivna doser kan dessa ges till andra personer än vad som avsågs. Det ska göras med största möjliga hänsyn till Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Er plan för detta kan till exempel vara en reservlista med personer som kan infinna sig på vaccinationsplatsen med kort varsel. I sista hand får ni ge doser till personer i senare prioriteringsfaser, hellre än att vaccin kasseras.

Anmäl avvikelser till hälso- och sjukvårdsförvaltningen

I de fall ni frångår prioriteringsordningen ska ni anmäla detta som en avvikelse till hälso- och sjukvårdsförvaltningen, till e-postadressen rssl.s3.2.1.vardgivarfragor.vaccin.rst@sll.se.

En god planering ska säkerställa att vaccin inte behöver kasseras. Om kassation i undantagsfall ändå behöver ske ska detta också anmälas till e-postadressen ovan.