Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm inleder nu fas 3 i vaccinationen mot covid-19 och det innebär att fler har möjlighet att boka tid för vaccination. Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens nationella prioriteringsordning.

Vaccination av personer med LSS-insatser

Personer med LSS-insatser som inte ingick i fas 1 vaccineras nu på vårdcentraler. Personerna har fått ett brev med information om hur de bokar en tid för vaccination på den vårdcentral där de är listade.

Vaccination av personer som är 60 år eller äldre

Personer som är mellan 60 och 64 år ska i första hand boka tid på någon av länets 14 vaccinationsmottagningar, som såklart också är öppna även för personer som är 65 år och äldre.

Vårdcentralerna fokuserar fortsatt på gruppen som är 65-plus och kommer därefter successivt gå över till att vaccinera medicinska riskgrupper och personer med LSS-insatser.

Vaccination av riskgrupper

De här riskgrupperna kan nu boka vaccination eller blir successivt kallade till vaccination:

Målgrupp Bokning

Personer i åldersgrupp 60-64 år

Personer födda 1961 eller tidigare samt personer födda 1961 eller tidigare med sjukdom eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt nedan).

Bokar själva tid på någon av länets 15 vaccinationsmottagningar.
Personer i åldern 18 till 59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt nedan). Kontaktas av sin vårdgivare för vaccination. De äldsta erbjuds vaccin först.
Personer som är 18 till 64 år som är i riskgrupp och som fått vård eller behandling på någon av sjukhusens specialistmottagningar de senaste 12 månaderna. Kontaktas av sjukhuset för vaccination. De äldsta erbjuds vaccin först.

Besked om vad som gäller för vaccination av personer som av olika skäl har svårt att följa råden för att skydda sig själv eller andra mot covid-19 kommer senare.

 

Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (högt blodtryck).
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.

Information om vaccinationsmottagningar

Region Stockholm har 15 vaccinationsmottagningar som vaccinerar parallellt med vårdcentralerna. Vaccinationsmottagningarna har hög kapacitet, är spridda inom länet och tider bokas via appen Alltid Öppet med Bank-id eller Freja e-id plus. De som av olika skäl inte kan boka tid via en digital lösning kan boka tid via en särskild telefontjänst. Vaccinationsmottagningarna finns på följande platser:

Kulturarenan Fållan i Johanneshov.
Karolinska Universitetslaboratoriet i Solna.
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Kistamässan i Kista.
Sabbatsbergs sjukhus i Stockholms innerstad.
Torvalla IP i Haninge.
Tullportsgatan i Norrtälje.
Baldersgatan i Norrtälje.
Odengatan 65 i Stockholms innerstad.
Kommunhuset i Täby.
Stockholmsmässan i Älvsjö.
Filadelfiakyrkan vid Sankt Eriksplan i Stockholms innerstad.
Nacka Strandsmässan i Nacka.
Bredbyskolan i Rinkeby.
Södertälje vaccinationsenhet, Nygatan 18.