Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den rekommendation som infördes den 22 december 2020 gäller tills vidare.
Rekommendationen gäller för alla medarbetare och studenter som är verksamma inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg, samt tandvård i Stockholms län – och oavsett om personen har hunnit bli vaccinerad mot covid-19 eller inte.

Enligt rekommendationen ska personal använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt under hela arbetspasset, det vill säga redan när man kommer in på sin arbetsplats, till exempel avdelning, mottagning, boenden och andra lokaler där man arbetar med patienter eller arbetskamrater, och även i personalutrymmen.

Syftet med rekommendationen är att minska risken för smitta i det rådande läge där Region Stockholm fortfarande har hög samhällsspridning av covid-19 och situationen i vården är mycket ansträngd. Allt fler blir vaccinerade, men effekten på samhällsmittan dröjer. De nya virusvarianterna kan dessutom orsaka ökad smittspridning.

Rekommendation för personlig skyddsutrustning och source control för att minska risken för smittspridning av covid-19 inom vård och omsorg

Personal rekommenderas att använda heltäckande visir och vätskeresistent kirurgiskt munskydd IIR kontinuerligt.