Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälsodeklarationen är utgångspunkten för att invånaren ska bokas på en vaccinationsmottagning med rätt akut beredskap alternativt få en medicinsk bedömning  före ordination. Hälsodeklarationen är inarbetad i bokningsappen Alltid öppet och i telefonbokningstjänsten via 1177 vilket underlättar för vaccinationsmottagningens förberedelser inför varje vaccination.

Alla vaccinatörer behöver känna till hur det säkerställs att invånare med allergi/allergiska reaktioner får rätt förutsättningar för sin vaccination. Informationen ger också vaccinatörer ett underlag för att svara på invånarnas frågor och samspela med alla aktörer i vaccinationsprogrammet.

Ladda upp dokumentet "Frågor och riktlinjer vid bokning och vaccinering mot covid-19 av invånare med tidigare allergiska reaktioner och/eller allergi"

Beskrivning av frågor och riktlinjer vid bokning och vaccinering av invånare med allergi och/eller tidigare allergisk reaktion.