Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Många vårdgivare har påbörjat omställningen mot mer digifysiska arbetssätt i kontakten med patienter, medan andra ligger i startgroparna. Oavsett var er verksamhet befinner sig så vill Region Stockholm ge stöd i er verksamhetsutveckling. Syftet med digifysisk vård är att skapa en mer effektiv verksamhet som erbjuder större flexibilitet för såväl patienter som medarbetare.

Förväntningarna och förutsättningarna i hälso- och sjukvården är i förändring. Inte minst på grund av covid-19 där patienters behov av att ha kontakt med vården på andra sätt än genom fysiska besök har ökat. Jobba digifysiskt är anpassad för verksamheter som har begränsat med tid, men ändå vill få praktisk vägledning.

Jobba digifysiskt innehåller tre delar:

Goda exempel
Verksamheter som har gjort en förändring mot en mer digifysisk vård och vilka värden det har gett patienter, medarbetare och verksamhet.

Utforska arbetssätt
Digifysiska arbetssätt som vårdpersonal upplever värdefulla och effektiva.

Att leda förändring
Metoder och stöd som kan underlätta arbetet med att leda ett förändringsarbete.