Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Under 2021 förstärks primärvårdens kompetens för att ytterligare integrera psykisk hälsa i verksamheten. Från första maj ska alla husläkarmottagningar ha team för psykisk hälsa bestående av:

  • en läkare med kompetens i bedömning och behandling av psykisk ohälsa,
  • en sjuksköterska med kompetens i stödjande kontakter vid mild psykisk ohälsa,
  • en legitimerad psykolog eller psykoterapeut alternativt legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal/socionom med lägst basutbildning i psykoterapi.

Alla husläkarmottagningar ska erbjuda tillgång till en legitimerad psykolog.

Specialiserade team anställda inom husläkarmottagningarna ger möjlighet till fördjupad kunskap om psykisk ohälsa inom hela verksamheten, vilket förväntas leda till att insatser för patienter i riskzonen sätts in tidigare.

I december 2021 utökas husläkarmottagningarnas uppdrag inom psykisk hälsa gällande barn och unga (6–17 år) med mild till måttlig psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, som har behov av särskild kompetens kring barn och ungas psykiska hälsa.

Utbildningspaket om psykisk ohälsa

STEP-UP är ett utbildningspaket och kunskapsstöd med målet att ge alla husläkarmottagningar förutsättningar att klara sitt uppdrag med att bedöma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa. Utbildningarna kommer främst ges via digitala kurser på Lärtorget. De första utbildningarna riktade till verksamhetschefer kommer att lanseras i slutet av maj 2021. Utbildningar för övrig personal kommer under hösten 2021.

Läs mer om krav på teambaserat arbete

Uppdraget riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar.