Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdateringen utgår från den nya vaccinationsstrategin med fler vaccinationsmottagningar som kompletterar den samlade kapaciteten hos länets vårdcentraler. Uppdateringen utgår också från de leveransbesked om vaccintillgång som är kända för den närmaste tiden och de preliminära leveranser som antas komma längre fram under våren. 

Det är viktigt att vaccinatörer och andra vårdgivare känner till hur informationen i tidplanen presenteras för invånarna på 1177.se för att kunna svara på följdfrågor och vägleda rätt om invånare tar kontakt.