Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De huvudsakliga förändringarna gäller provtagning av asymtomatiska nära kontakter i grundskoleåldern i en smittspårning och undantag för kontakter som är vaccinerade. I samband med att de nya rutinerna införs i Region Stockholm kommer texter på 1177 och Vårdgivarguiden uppdateras och ny nyhet publiceras på Vårdgivarguiden.

Smittspårning av asymtomatiska nära kontakter i yngre åldrar

Hittills har provtagning av asymtomatiska kontakter i en smittspårning (hushållskontakter och andra nära kontakter) endast rekommenderats för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern. I den uppdaterade vägledningen från Folkhälsomyndigheten rekommenderas vid smittspårning även provtagning av asymtomatiska nära kontakter i högstadieåldern. Smittskydd Stockholm och Region Stockholm arbetar nu med att uppdatera texter och se över provtagningsmöjligheterna och återkommer med besked om när vi rekommenderar provtagning även för denna grupp.

Vägledningen öppnar även upp för provtagning av asymtomatiska kontakter i mellanstadie- och lågstadieåldern i vissa situationer. Även för detta kommer de regionala riktlinjerna ses över och vid behov uppdateras inom närmsta veckorna. Redan i nuläget rekommenderas alltid provtagning för alla med symtom mer än 24 timmar från förskoleklass och uppåt.

Smittspårning av kontakter som är vaccinerade

I den uppdaterade vägledningen rekommenderas lättnader för personer som är kontakter i en smittspårning om de är vaccinerade mot covid-19 och det gått minst tre veckor från första dosen. Till exempel rekommenderas att hushållskontakter inte ska få förhållningsregler om de är vaccinerade och det gått minst tre veckor efter första dosen

Smittskyddsbladen kommer nu att uppdateras av Smittskyddsläkarföreningen så att de harmonierar med detta och därefter behöver texter på 1177 och Vårdgivarguiden revideras. När detta är gjort kommer de nya riktlinjerna träda i kraft i Region Stockholm, det beräknas ta ca 1-2 veckor.

Läs mer