Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Huvudsakliga förändringar gäller asymtomatiska brukare och personal som exponerats på boendet.  Provtagning rekommenderas vid två tillfällen, omgående och dag 5. Skyddsutrustning och source control används av personalen och tills vidare gäller samma rutiner även för vaccinerade brukare och vaccinerad personal.

Riktlinjerna i sin helhet:

Riktlinje för covid-19 inom LSS- och socialpsykiatriska boenden

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.