Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittspårning på SÄBO fortsätter som tidigare. Exponerade patienter och personal provtas i smittspårningen vid två tillfällen, omgående och dag (3-) 5. Skyddsutrustning och source control används av personalen och samma rutiner gäller tills vidare för både vaccinerade boende och vaccinerad personal.

Riktlinje för covid-19 inom Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, samt vårdrutiner vid inflyttning och vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19.