Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Målet med upphandlingen är att ingå avtal med en helhetsleverantör som bidrar till patientsäkerheten genom att tillgodose regionens behov av tolktjänster i talade språk. Regionens ambition är att höja kompetensnivån i tolkuppdragen, värna villkoren för tolkarna och att tillvara digitaliseringens möjligheter.