Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

92 procent av sjukhusinlagda inte fullvaccinerade

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har analyserat patienter med covid-19 smitta och som skrivits ut från sjukhusen. Av de cirka 500 patienterna visar det sig att 92 procent inte var fullvaccinerade. 26 procent hade bara fått en dos vaccin. Ålder hos patienterna var 54 år i genomsnitt.

- Det här visar tydligt hur viktigt det är att vaccinera sig med båda doserna vaccin. Att vara fullvaccinerad ger ett gott skydd mot allvarliga sjukdomsförlopp. För vissa riskgrupper kan även ett lindrigt sjukdomstillstånd ge svåra komplikationer, säger Johan Bratt tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Med en ålder i genomsnitt på 54 år visar det sig tydligt att vi nu ser en större andel yngre som vårdas vid sjukhusen än tidigare. Det stämmer väl överens med att antalet konstaterade fall nu är i särklass flest bland de som är 20–29 år. Det är de som ännu inte hunnit vaccinera sig med båda doserna än. Det är viktigt i alla åldersgrupper att ta båda doserna vaccin för att undvika allvarlig sjukdom för egen del men också för att minska risken att smittan ska spridas till släkt, vänner och kollegor - det vill säga de vi träffar mest, säger Johan Bratt.

30 procents ökning på en vecka

Den här veckan är 77 patienter med covid-19 inskrivna på våra sjukhus vilket ska jämföras med 59 patienter för en vecka sedan. Det är drygt 30 procents ökning på bara en vecka.

- Varje patient med covid-19 som behöver sjukhusvård gör att planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker skjuts fram ytterligare. Det är ytterligare en anledning till att vaccinera sig med båda doserna - så att alla patienter som stått tillbaka under pandemin till exempel de med värkande knän och höfter, inte behöver vänta ytterligare, säger Johan Bratt.

Första dosen till knappt 40 procent av 16–17 åringarna

Redan nu har knappt 40 procent av länets 16–17 åringar fått sin första dos vaccin mot covid-19. Många fler kommer nu vaccineras de kommande veckorna. 

- Det är så glädjande att den här gruppen visar så stort intresse för att vaccinera sig och minska risken för att själva smittas, men inte minst minska risken för att sprida smittan till andra, säger Johan Bratt.

Sommarsemestrarna snart över

- Under sommaren 2021 har det till stor del varit ett ansträngt läge vid våra sjukhus. När vi nu närmar oss slutet av sommaren kan vi konstatera att de medarbetare som önskat få fyra veckors sommarsemester har kunnat få det. Det är glädjande och väldigt välförtjänt, men har också inneburit att de medarbetare som varit i tjänst under sommaren har ställt upp och tagit extrapass och gjort stora insatser för att slippa störa kollegornas planerade semestrar. Jag är oerhört tacksam för de insatserna och hoppas att vårdens medarbetare nu återvänder med ny energi inför hösten, säger Johan Bratt.

Vårdplatsläget

Antalet disponibla vårdplatser har fortsatt öka denna vecka. Den här veckan redovisar sjukhusen 2 404 disponibla vårdplatser. Det är en ökning med 162 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det 916 disponibla vårdplatser, vilket är en ökning med 85 platser mot föregående vecka.

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i juli i år haft 2 874 patienter inskrivna jämfört med 2 686 under juli förra året. Det är ytterligare 188 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik.

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

Kommer som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna vara första kontakten till vården. På grund av bemanningsproblem förväntas längre svarstider än vanligt under sommaren 2021. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt. Ring alltid 1177 för råd om var, när och hur du söker vård.

Vårdcentralerna

Här kommer de flesta invånare att få sin vård. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt men fokus ligger ytterligare en tid på de mer akuta tillstånden.

Närakuter

Närakuterna har öppet som vanligt och tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser. Röntgen finns vid närakuterna.

Akutsjukhusen

Nu fokuserar akutsjukhusen på den akuta och nödvändiga vården. Vid akutmottagningarna kan det bli längre väntetider än vanligt. Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, har förståelse för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov, och har förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter utifrån medicinskt behov.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Det finns relativt många lediga bemannade vårdplatser i den geriatriska vården.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. Hittills i år har det fötts fler barn än under motsvarande period under förra året. Under föregående vecka föddes 566 barn. Av dessa förlossningar var omkring 93 procent som utfördes vid vald klinik. Två förlossningar skedde i ett annat län. Region Stockholm utförde tre förlossningar på uppdrag av andra regioner.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och extra resurser finns för de uppdrag som beräknas behövas under sommaren.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är viktigt under sommaren så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19-läget 20 augusti

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 264 069
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 370

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

  • 10 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 67 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus.
  • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 77 patienter.

Antalet smittade av covid-19 har ökat de sju senaste veckorna. Ökningen ser ut att fortsätta.

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det.

Vaccinationsläget 20 augusti

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

  • Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 475 614
  • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 117 133
  • Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 592 747

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 78,9, procent
Andel dos 2: 59,8 procent

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 74,5 procent
Andel dos 2: 58,1 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,9 procent
Dos 2: 88,2 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,9 procent
Dos 2: 89,0 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,4 procent
Dos 2: 88,0 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,3 procent
Dos 2: 83,5 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 84,5 procent
Dos 2: 79,5 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 88,9 procent
Dos 2: 84,8 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 85,3 procent
Dos 2: 81,1 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 84,8 procent
Dos 2: 79,9 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 83,1 procent
Dos 2: 77,0 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 80,3 procent
Dos 2: 71,3 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 74,2 procent
Dos 2: 62,0 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 68,5 procent
Dos 2: 52,0 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 61,6 procent
Dos 2: 32,1 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 54,5 procent
Dos 2: 12,8 procent

Andel vaccinerade som är 16-17 år:
Dos 1: 38,1 procent
Dos 2: 0,3 procent

Så här rapporterar vi under sommaren 2021

Precis som tidigare somrar kommer läget i vården redovisas på fredagar och på tisdagar kommer vi rapportera om det aktuella covid-19-läget. Under sommaren kommer vi inte ha dagslägesrapporter på måndagar, onsdagar och torsdagar som tidigare under året.