Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination är avgörande

Vaccinationerna mot covid-19 fortsätter i hög takt med mellan 110 000–120 000 doser varje vecka. Det är helt avgörande för att kraftigt minska risken för att bli allvarligt sjuk i covid-19.

– Att vaccineras med båda doserna är avgörande för att skydda dig själv mot allvarlig sjukdom, men också för att minska risken att smitta din familj, släkt, kollegor och vänner. Ju fler som vaccinerar sig desto fortare kommer vi att kunna återgå till ett mer normalt liv igen, säger Johan Bratt tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör.

Region Stockholm har analyserat provsvar från 10 010 personer som fått positivt provsvar för covid-19 mellan vecka 25–33. Det visar sig att 92 procent av dessa saknar båda doserna vaccin.

– Under den här tiden har det varit delta-varianten som dominerat. Vi vet att den är mer smittsam och att den kräver två doser vaccin för att få riktigt bra skydd. Det här visar hur bra skydd mot sjukdom som den får som har båda doserna vaccin, säger Johan Bratt.

Vårdplatsläget

Antalet disponibla vårdplatser har fortsatt öka denna vecka. Den här veckan redovisar sjukhusen 2 669 disponibla vårdplatser. Det är en ökning med 265 bemannade vårdplatser jämfört med föregående vecka och 485 fler än vad sjukhusen rapporterade under vecka 30. En disponibel vårdplats är en vårdplats med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Inom den geriatriska vården fanns det 956 disponibla vårdplatser, vilket är en ökning med 40 platser mot föregående vecka.

Den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) har genomsnittligt i juli i år haft 2 874 patienter inskrivna jämfört med 2 686 under juli förra året. Det är ytterligare 188 patienter som annars sannolikt hade behövt en vårdplats vid akutsjukhus eller geriatrik.

Pandemi-sommaren 2021 i olika delar av vården

1177 Vårdguiden på telefon

1177 Vårdguiden är som vanligt tillsammans med husläkarmottagningarna den första kontakten till vården. Många insatser görs för att kunna svara så snabbt som möjligt. Ring alltid 1177 för råd om var, när och hur du söker vård.

Vårdcentralerna

Här får de flesta invånare sin vård. De som behöver undersökas fysiskt kommer dit och träffar läkare men när det går tas patienterna emot via videobesök för att undvika risk för smittspridning. Här tas patienter i alla åldrar emot, både med kroniska och nytillkomna sjukdomar. Alla 200 vårdcentraler har öppet som vanligt.

Närakuter

Närakuterna har öppet som vanligt och tar emot patienter med akuta sjukdomar och skador som inte behöver akutsjukhusets resurser. Röntgen finns vid närakuterna.

Akutsjukhusen

Patienterna prioriteras som vanligt efter medicinska bedömningar och de som har störst behov får vård först. Vi ber att den som är akut sjuk, och närstående, har förståelse för att det kan ta tid för att andra har ännu större medicinska behov, och har förtroende för att vårdens medarbetare gör sitt yttersta för att ta hand om alla patienter utifrån medicinskt behov. Det finns lediga vårdplatser och sommarkapaciteten börjar nu gå över till normal kapacitet för hösten.

Geriatrisk vård

Den specialiserade vården för de äldre har fler platser öppna än förra året. Här vårdas många sköra patienter under kortare eller längre tid. Det finns relativt många lediga bemannade vårdplatser i den geriatriska vården.

Förlossningsvård

Sommaren är den tid på året då det föds flest barn, samtidigt som även medarbetarna i förlossningsvården behöver få sommarsemester. Under föregående vecka föddes 561 barn. Av dessa förlossningar var omkring 93 procent som utfördes vid vald klinik. En förlossning skedde i ett annat län. Region Stockholm utförde fyra förlossningar på uppdrag av andra regioner.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården har öppet i stort sett som vanligt och tar emot de patienter som behöver vård.

Ambulanssjukvård

Den extra sommarhelikoptern är igång och har nu permanentats så det finns två ambulanshelikoptrar året runt. Övrig ambulanssjukvård fungerar som vanligt.

Samarbete med länets kommuner

Även det nära samarbetet med kommunerna är särskilt viktigt under sommaren och det goda samarbetet fortsätter in i hösten så att de patienter som är färdigvårdade men behöver stöd i hemmet eller särskilt boende kan få det så fort som möjligt.

Covid-19-läget 27 augusti

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 265 960
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 373

Antal patienter vid sjukhus med covid-19

  • 11 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 63 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus.
  • Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 74 patienter.

Antalet smittade av covid-19 har ökat de sju senaste veckorna. Ökningen ser ut att fortsätta.

Vaccination mot covid-19

Det är viktigt att länets invånare vaccinerar sig i den region där de är skrivna eftersom det är så vaccinet fördelas. Det är också viktigt att man tar erbjudandet om båda doserna så snart det är dags för det.

Vaccinationsläget 27 augusti

Antal och andel inrapporterade vaccinationer till och med igår.

  • Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 498 677
  • Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 200 288
  • Totalt antal registrerade vaccinationer: 2 698 965

De nationella målen om andel vaccinerade bygger på beräkning av befolkning per den 31/12 2020. Baserat på den tidpunkten är det 1 869 079 personer i Stockholms län som ska erbjudas vaccination.

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:

Andel dos 1: 80,2, procent
Andel dos 2: 64,2 procent

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 75,4 procent
Andel dos 2: 62,4 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 93,9 procent
Dos 2: 88,4 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 92,9 procent
Dos 2: 89,1 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,5 procent
Dos 2: 88,2 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 87,5 procent
Dos 2: 83,8 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 84,7 procent
Dos 2: 80,1 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,0 procent
Dos 2: 85,2 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 85,6 procent
Dos 2: 81,8 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 85,1 procent
Dos 2: 80,6 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 83,5 procent
Dos 2: 77,9 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 80,8 procent
Dos 2: 73,0 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 74,9 procent
Dos 2: 64,8 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 69,4 procent
Dos 2: 56,4 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 63,0 procent
Dos 2: 42,6 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 56,7 procent
Dos 2: 24,0 procent

Andel vaccinerade som är 16-17 år:
Dos 1: 47,7 procent
Dos 2: 0,3 procent

Så här rapporterar vi under hösten 2021

Det här är sista rapporten för i år om sommarvården. Från och med nästa vecka kommer vi tills vidare att publicera två covid-rapporter per vecka, de kommer på tisdagar och fredag.