Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

16-17-åringarna bokar tid för vaccination genom att ladda ned appen Alltid Öppet och följa instruktionerna där. Den som inte har Bank-id kan boka via telefonbokningen. Mer information kommer att publiceras på 1177.se när bokningen öppnat.

Under de närmaste dagarna kommer alla ungdomar födda 2005 och 2004 och deras vårdnadshavare få brev hem med mer information om vaccination för denna grupp. I brevet redogörs bland annat om hur vårdnadshavare ska ge sitt samtycke till barnets vaccination.

För dig som vaccinatör finns mer information på målgruppssidan för personer som är födda 2005 eller tidigare och som inte ingått i tidigare faser.

Läs mer

Vaccination av invånare 16–17 år som inte ingår i tidigare faser