Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Alla som bokar vaccinationstid får svara på frågor om allergi i hälsodeklarationen. Beroende på svaren ställs vid behov fördjupande frågor om allergi. I särskilda fall kan även hälso- och sjukvårdspersonal/allergologer finnas till hands i samband med bokningen, för att göra ytterligare bedömningar kring graden av allergi. Den första bedömningen görs av HLM Online. Om  ytterligare utredning krävs remitteras personen till Astma & allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus, Praktikertjänst.  

Om personen bedöms ha svår allergi, sker vaccinationen sedan vid Karolinska Universitetssjukhuset. Om bedömningen visar att personen inte är i behov av vaccination på sjukhus på grund av sin allergi, kan vaccinationen istället bokas in på en vanlig vaccinationsmottagning. I appen aktiveras då erbjudandet om att boka vaccination mot covid-19.

Motsvarande stöd vid bokning av allergitid finns även i telefonbokningstjänsten.

Bedömningen av allergins allvarlighetsgrad och dess påverkan på möjligheten att ta covid-vaccin grundar sig på Svenska föreningen för Allergologis medicinska riktlinje, där patienter med allergi delas in i tre allvarlighetsgrader, A, B och C. Personer med allergi A vaccineras på en vanlig vaccinationsmottagning. Personer med allergi B vaccineras på någon av de vaccinationsmottagningar som har en utökad medicinsk möjlighet, t ex med syrgas på plats. Personer med allergi C vaccineras på Karolinska universitetssjukhuset.