Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har granskat ansökningarna för att säkerställa att angivna merkostnader överensstämmer med vad som framgår i förordningen (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Bedömningen är att privata vårdgivare haft merkostnader till följd av covid-19 på 20,1 miljoner kronor för perioden 1 – 31 december 2020 samt 32,2 miljoner kronor för perioden 1 januari – 31 mars 2021.

Respektive vårdgivare kommer i slutet av augusti att kontaktas av hälso- och sjukvårdsförvaltningen med information om beviljad ersättning och vidare hantering avseende fakturering.