Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Höstens FaRs dag ger dig en översikt och kunskap om det senaste i forskningen kring fysisk aktivitet i behandling och prevention vid KOL, diabetes typ 2, hypertoni och depression samt ångest. Du får även kunskap om att bedöma och utvärdera fysisk aktivitet och att hitta aktiviteter vid förskrivning. Vi går även igenom blanketter och stödmaterial för FaR (Fysisk aktivitet på recept). Dagen arrangeras av Akademiskt primärvårdscentrum och är kostnadsfri.

Tid och plats

9 november klockan 9:00-15:30 via Microsoft Teams.

Program

 • Utvärdera fysisk aktivitet
 • Fysisk aktivitet i prevention och behandling av KOL, depression/ångest, hypertoni och diabetes typ 2.
 • Stockholms FaR-ledarnätverk och att hitta aktiviteter
 • Blanketter och stödmaterial för FaR

Föreläsare

 • Maria Hagströmer, Professor, leg sjukgymnast, KI och Akademiskt primärvårdscentrum.
 • Eva Andersson, docent, leg läkare, idrottslärare, Gymnastik och idrottshögskolan.
 • Margareta Emtner, professor, leg sjukgymnast, Uppsala universitet.
 • Åsa Tornberg, docent, leg sjukgymnast, Lunds universitet.
 • Sara Petersson och Cassandra Spoonberg, hälsopedagoger, Gymnastik och idrottshögskolan.
 • Stefan Lundqvist, leg fysioterapeut, Med Dr, Centrum för fysisk aktivitet Göteborg, VGR.
 • Ingbritt Ekman, samordnare, Akademiskt primärvårdscentrum.

Moderator: Cecilia Berg, MSc, leg fysioterapeut, koordinator kunskapsteam FaR, Akademiskt primärvårdscentrum.

Om FYSS 2021

Den nylanserade FYSS 2021 innehåller som tidigare versioner två delar. Del 1 är en allmän del med bland annat information om begrepp, biologiska effekter av fysisk aktivitet, rekommendationer för olika grupper inklusive för personer med funktionsnedsättning såväl fysisk som intellektuell samt riskbedömning. Del 2 innehåller 35 diagnosspecifika kapitel. Alla kapitel är uppdaterade utifrån den senaste forskningen om fysisk aktivitet vid respektive diagnos. Nya kapitel som inte funnits i tidigare är bland annat fibromyalgi, insomni och lungfibros.