Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm och Region Uppsala har sedan mitten av 1990-talet samverkat för att erbjuda boende och pendlare möjligheten att söka vård i grannregionen. Sedan 2005 har denna samverkan reglerats i ett mellanlänsavtal, vilket reviderades 2017 efter att patientlagen och nytt riksavtal infördes.

Patientlagen och riksavtalet har bidragit till att invånarna har en ökad valfrihet som inte fanns tidigare. De kan till exempel välja vårdgivare/region för öppenvård, be om remiss/betalningsförbindelse för slutenvård i annan region och därigenom själva välja förlossningsvård i grannregionen.

Beslutet innebär att nuvarande mellanlänsavtal om högspecialiserad vård, akut vård, förlossningsvård och akut slutenvård upphör den 30 september 2021 och att nytt avtal inte kommer att tecknas. Det innebär också att tillgängligheten till vård kommer att regleras av bestämmelserna i patientlagen och riksavtalet.