Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten beslutade i juni i år att ungdomar som födda 2005 eller tidigare ska erbjudas vaccination mot covid-19 i Sverige. Det är denna vaccination som nu inleds i Region Stockholm.

– Jag uppmanar verkligen alla ta vara på möjligheten att vaccinera sig. Bara genom att tillräckligt många vaccinerar sig kan vi återgå till ett mer normalt liv, utan covid-19. I gymnasiet kan man slippa distansundervisning och åter kunna träffa klasskompisar och lärare, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Till skillnad mot andra åldersgrupper behöver den som inte fyllt 18 år ha vårdnadshavares samtycke för att vaccineras mot covid-19. Dock finns möjlighet för personer även i denna åldersgrupp att själv lämna samtycke till vaccination efter en mognadsbedömning som görs av sjukvårdspersonal på vaccinationsmottagningen. Det kostar inget att vaccinera sig.

Alla vårdnadshavare till unga födda 2005 och 2004 kommer att få ett brev hem med information med detaljer om vaccinationen. Vaccination kan bokas via appen Alltid Öppet. Den som inte kan boka digitalt eller saknar Bank-id kan boka vaccination genom att ringa telefonbokningstjänsten. För de som behöver hjälp att boka på annat språk än svenska finns särskilda nummer för de nio vanligaste språken. 

16–17-åringarna kommer att erbjudas antingen Pfizer/Biontechs eller Modernas vaccin.

Region Stockholm erbjuder sedan den 9 juli vaccination till alla som är 18 år och äldre, och har därför goda förutsättningar att erbjuda unga födda 2005 eller 2004 vaccination. Vaccinationsviljan är hög även bland de unga. I åldersgruppen 18–29 år har nästan varannan person redan tagit sin första vaccindos sedan regionen öppnade vaccination för den gruppen den nionde juli.

Mer information

Vaccination av invånare 16–17 år som inte ingår i tidigare faser

Mer information om telefonbokningstjänsten finns på 1177.se/stockholm/telefonbokning