Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den nya områdesindelningen är utformad enligt de nyligen beslutade geografiska principerna för närsjukvården som är ett steg i omställningen mot god och nära vård. Förändringen förväntas leda både till bättre samordning inom ansvarsområdet, möjlighet att fokusera mer på barn och unga med svårare psykiska problem och sjukdomar, samt en mer kontrollerad kostnadsutveckling.

Två ansvarsområden upphandlas i privat regi

De två ansvarsområden som upphandlas i privat regi är ansvarsområdet Haninge, bestående av kommunerna Nynäshamn, Haninge och Tyresö, och ansvarsområdet Barkarby-Jakobsberg, bestående av kommunerna Upplands Bro, Järfälla och Sundbyberg samt stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta i Stockholms stad. Det innebär att två större ansvarsområden kommer att upphandlas i privat regi istället för de tre mindre ansvarsområden som är upphandlade idag.

Upphandling i ytterligare områden ska utredas

Enligt ett tidigare beslut kommer tilläggsuppdraget till ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) att utreda barn med autismspektrumtillstånd (ASD) och ADHD att avvecklas. I stället kommer BUP att successivt få ansvar för en mer sammanhållen vårdkedja för barn med ASD och ADHD. När överflyttningen av uppdraget är genomförd kan upphandling av ansvaret för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård i ytterligare områden övervägas och förutsättningarna ska därför utredas.

Nuvarande avtal för barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård löper ut 2022. Den nya upphandlingen kommer att påbörjas under hösten 2021.

På sista sidan i tjänsteutlåtandet finns en karta över barn- och ungdomspsykiatrins nya geografiska områdesindelning.