Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I den yngsta målgruppen bland de som vaccineras på vaccinationsmottagningarna inom breddvaccinationen, de under 18 år, är det 48 % som tagit en dos vaccin. Nu sätts ytterligare åtgärder in för att öka vaccinationstäckningen i målgruppen.

Flera gymnasieskolor i regionen har uttryckt önskemål om att deras elever ska kunna erbjudas vaccinering samlat på skoltid. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nu fattat beslut om att det i vissa fall kan göras avsteg från avtalskravet på bokning via Alltid öppet eller telefonbokningen. Vaccinationsmottagningarna kan nu i samverkan med gymnasieskolor erbjuda smidigare vaccinationsmöjligheter. Skolor kan till exempel inleda samarbete med vaccinatörer och samordna så att klasser kan gå tillsammans och vaccinera sig.

Vaccinationsmottagningar får också möjlighet att erbjuda avsatta tider då målgruppen kan vaccinera sig utan att ha bokat tid innan, så kallad drop-in-mottagning. Riktlinjer för smittsäker vaccination gäller som tidigare liksom rutiner för samtycke och mognadsbedömning. Avsteg från bokningskrav gäller bara de invånare som är födda 2005 eller tidigare och ännu inte fyllt 18 år.

Insatsen är en av flera som följer av Regions Stockholms vaccinationsstrategi för de kommande månaderna som beslutades 25 augusti.  Syftet med strategin är att anpassa vaccinationsverksamheten till efterfrågan och att bidra till att vissa grupper och områden med lägre vaccinationstäckning ges anpassade möjligheter att ta sin vaccination.