Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Ambulanshelikoptertjänsten i Stockholms län består i nuläget av en ambulanshelikopter som är i drift dygnet runt året om och ytterligare en ambulanshelikopter som är i drift dagtid 15 maj – 15 september. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att den extra helikopter som varit i drift under sommarperioden sen många år tillbaka, från och med nu kommer att vara i drift året runt.

Hälso-och sjukvårdsförvaltningens behovsanalys visar att det finns behov av att utöka ambulanshelikoptertjänsten då det inte täcker de akuta behov som finns. Behovet under sommartid sträcker sig över en längre period än nuvarande förstärkning mellan den 15 maj och 15 september. Dessutom bedöms nuvarande modell med säsongsdrift under sommarperioden ohållbar. Det beror bland annat på att det är svårt att rekrytera både piloter och specialistsjuksköterskor för så korta uppdrag. Även nya utbildning- och certifieringskrav för piloter innebär kraftigt ökade kostnader. Genom att utöka ambulanshelikoptertjänsten och uppdraget, blir det möjligt att även tillgodose behovet av ambulanshelikopter hos akutsjukhusen i länet. Det vill säga transport av patienter mellan vårdenheter. Möjligheterna ökar även för att bistå i angränsade län.

Specifik dirigeringsfunktion för ambulanshelikopter införs

En viktig åtgärd i samband med utökningen av ambulanshelikoptertjänsten är att inrätta en specifik dirigeringsfunktion för ambulanshelikopter inom SOS Alarm. Syftet är att uppnå en effektivare dirigering av ambulanshelikoptertjänsten. Funktionen heter HEMS-dirigent och består av dirigenter med flygoperativ kompetens som har detaljkunskap om ambulanshelikoptertjänstens vårduppdrag och förutsättningar. Dirigeringsfunktionen införs i höst.

HEMS-dirigent saknas idag för att ge stöd i att prioritera helikoptertrafik vid sjukhusens helikopterlandningsplatser som ofta även trafikeras av helikoptrar från bland annat Gotland, Åland, Sjöfartsverket, Polisen och Region Uppsala. Behovet av HEMS-dirigent blir nu ännu större när ambulanshelikoptertjänsten utökas. Funktionen HEMS-dirigent höjer kvaliteten i dirigeringen och användandet av ambulanshelikoptertjänsten vid regionens sjukhus. Specialdirigent för ambulanshelikopter finns i alla storstäder i Europa samt i Västragötalandsregionen.

Ambulanshelikopterns uppdrag

Huvuduppdraget för ambulanshelikoptertjänsten är akuta prehospitala larmuppdrag. I första hand för svårt sjuka patienter och där vägburen ambulans har begränsad framkomlighet eller när det tar lång tid att köra vägburen ambulans. Uppdraget omfattar även, men i andra hand, uppdrag i angränsande län samt transporter av patienter mellan vårdenheter. I avtalet ingår även vägburen ambulans som bemannas vid tillfällen där helikopter har förhinder att flyga, till exempel på grund av kraftig dimma eller tekniska problem.