Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Gymnasieskolor har visat stort intresse för att underlätta vaccination för sina elever. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför fattat beslut om att vaccinationsmottagningar kan ta emot grupper av gymnasieelever och erbjuda drop-in-mottagning för målgruppen.

Samordnad vaccination

Gymnasieskolor kan nu kontakta vaccinationsmottagningar i sin närhet för att diskutera ett upplägg för att gemensamt samordna vaccinationer. Information om utbud och enskilda vaccinationsmottagningar finns på 1177.se. De vaccinationsmottagningar som så önskar kan också själva ta initiativ till sådan skolsamverkan. Vaccinationer får dock inte utföras i skolans lokaler.

Om en gymnasieskola har svårt att få kontakt med en vaccinationsmottagning kan hälso- och sjukvårdsförvaltningen hjälpa till med att etablera kontakt (mejla breddvaccination.hsf@sll.se). Överenskommelse om samarbete sker dock mellan skolan och den enskilda vaccinatören.

Öppen mottagning för personer under 18 år

De vaccinatörer som så önskar kan också erbjuda drop-in-mottagning för invånare som inte fyllt 18 år, men som är födda 2005 eller tidigare. Vaccinatören rekommenderas att informera om denna insats via skolor och andra ungdomsverksamheter.