Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samordningsförbund är juridiskt självständiga myndigheter som finansierar samordnade rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, kommun och region. Syftet är att förhindra eller förkorta sjukskrivningar och arbetslöshet, bland annat genom tidigt stöd och förebyggande insatser. Samordningsförbunden finansieras med medel från stat, kommun och regioner.

Den sista december 2020 fanns följande samordningsförbund i Region Stockholm:

  • Samordningsförbundet i Södertälje (Södertälje kommun)
  • Samordningsförbundet VärNa (Värmdö och Nacka kommuner)
  • Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och Salem (Huddinge, Botkyrka och Salems kommuner)
  • Samordningsförbundet Östra Södertörn (Haninge, Nynäshamns och Tyresö kommuner)
  • Samordningsförbundet Roslagen (Täby, Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Danderyd och Norrtälje kommuner)
  • Stockholm stad (Stockholms stad)
  • Samordningsförbundet Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna  (Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna kommuner)
  • Samordningsförbundet Sundbybergs stad (Sundbybergs stad)

Genomgående kan nämnas att samtliga förbunds verksamheter, inte oväntat, har påverkats av covid-19 pandemin. Vissa insatser som krävt fysisk närvaro har minimerats eller upphört. Samtidigt har digitala alternativ utvecklats, där så varit möjligt.

Alla de åtta förbunden har under 2020 genomfört såväl strukturella som individinriktade insatser, där en större del av budgeten har använts för de individinriktade insatserna.