Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

– Det är angeläget, då vi vet att med två doser vaccin får man ett starkt skydd även mot den smittsamma deltavarianten av viruset, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Nu har stadsdelen Rinkeby-Kista också nått en vaccinationstäckning med två doser över 75 procent i gruppen som är 65 år eller äldre. Det innebär att alla Stockholms läns kommuner och stadsdelar har nått en hög vaccinationstäckning för den äldsta befolkningsgruppen.

– Det är ett angeläget mål att vaccinera så många som möjligt i den grupp som mest riskerar svår sjukdom eller död. Nu har vi nått 75 procent för alla stadsdelar och kommuner, vilket är mycket glädjande, säger Magnus Thyberg.

Samtliga kommuner och stadsdelar har redan nått målet om att 80 procent av alla som är 65 år och äldre ska ha fått sin första dos vaccin.  Regionens ambition är nu att minst lika många ska ha fått två doser vaccin.

För att nå dit behöver vaccinationsgraden i Rinkeby-Kista och Skärholmen öka ytterligare några procent.  Övriga områden är redan över 80 procent.

– Vi ser fortfarande variationer inom mindre områden i de stadsdelar där det tagit längst tid att nå en hög vaccinationstäckning. Därför fortsätter vi arbetet med att erbjuda vaccinationsmöjligheter och samtidigt informera brett och lokalt, på flera språk. Vi ser att dessa insatser ger goda effekter, och tack vare insatserna har nu stadsdel efter stadsdel nått målet för de äldsta, säger Magnus Thyberg.

Intresse att vaccinera sig finns även i områden där täckningen ökar långsammare, och de allra flesta vill vaccinera sig och skaffa sig ett skydd mot covid-19, säger Magnus Thyberg.

I Rinkeby-Kista har 80,4 procent i gruppen som är 65 år eller äldre fått sin första dos och 75 procent den andra. I länet som helhet är motsvarande andel 88,8 procent respektive 84,5, per den 13 augusti.

Bakgrund

Sedan januari har Region Stockholm genomfört flera insatser för att förstärka vaccinationstäckningen i vissa områden, till exempel genom vaccinationsbussar, webinarier på olika språk, infohubbar och hälsoinformatörer. Alla invånare ska ha lika möjlighet att ta ställning till erbjudandet om vaccination. Därför sker informationen på en rad språk, med flerspråkiga hälsoinformatörer och med informationstjänster som 1177.se och telefonbokning på flera språk.

Aktuell information om vaccinationerna mot covid-19 finns på 1177.se.