Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

– Det finns stora skillnader i vaccinationstäckningen mellan olika områden i Stockholm och vi vill med bussarna, som kommer att ha drop in tider, sänka trösklarna för ungdomar som vill vaccinera sig genom att erbjuda vaccination under skoltid, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare, Region Stockholm.

Aktiviteten med bussarna sker i nära dialog med de nu aktuella kommunerna. Vaccinationsinsatsen följs upp löpande och om aktiviteten faller väl ut kommer beslut fattas om att erbjuda fler områden och skolor samma möjlighet framöver.

Fakta:
Bussarna kommer att finnas i Upplands-Bro och Södertälje under vecka 35

Ungdomar födda 2005 och tidigare men som inte har fyllt 18 år erbjuds vaccination i skolan via den mobila enheten.

Mer information om var och när bussarna kommer på besök ges direkt till de berörda skolorna.