Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Verksamhetschefen ansvarar för att det görs en bedömning av om en utbildning är likvärdig med specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Att utbildningen är likvärdig är en förutsättning för att få ordinera. Bedömningen ska dokumenteras.

Socialstyrelsens föreskrift gäller från den 18 augusti.

Praktisk information och instruktioner för dig som vaccinerar mot covid-19.

Länk till mer information från Socialstyrelsen