Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

– Nu ökar antalet patienter på våra sjukhus med covid-19 fort. Det är främst ovaccinerade yngre (medelålder 51 år) som under de senaste tolv veckorna varit så sjuka att de behövt sjukhusvård för covid-19, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

– Samtidigt börjar sjukhusen nu se patienter som drabbats av säsongsinfluensan och behöver sjukhusvård. Det sammantaget med övriga sjukvårdsbehov gör att länets sjukhus har en mycket ansträngd situation. Situationen på sjukhusen försvåras också av att även vårdens medarbetare drabbas av luftvägsinfektioner som gör att de måste stanna hemma och provta sig, säger Johan Bratt.

– Den som behöver vård ska främst söka den via sin vårdcentral. Ring 112 vid livshotande tillstånd och ring 1177 för andra vårdbehov. Hos 1177 kan du få råd av de erfarna sjuksköterskor som besvarar ditt samtal. Just nu är det väldigt många som ringer 1177 och därför kan väntetiderna vara något längre än vanligt. Men ha lite extra tålamod så får du kvalificerade råd om när, var och hur du bäst söker vård för just dina symtom. Du kan också besöka 1177.se för vägledning i vården, säger Johan Bratt.

– Jag vill be dig som är vårdsökande att ha lite extra förståelse när det är så många som söker vård samtidigt. Den som har störst medicinskt behov kommer att få vård först. Vårdens medarbetare anstränger sig för att alla ska bli omhändertagna så snart som möjligt men just nu kan det ta lite extra tid, säger Johan Bratt.

– Den som har symtom som kan tyda på covid-19, som hosta, feber eller andra klassiska förkylningssymtom, ska stanna hemma och provta sig för covid-19 sig så snart det är möjligt, säger Johan Bratt.

Vårdläget 10 december

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 142 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 13 i intensivvård
  • 102 på akutsjukhus
  • 27 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 9 december har 18 555 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 9 december har 294 831 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 4 471 fler än i förra fredagens rapport. Totalt har 14 fall av den nya omikronvarianten bekräftats i Region Stockholm, av dessa 14 är det fyra fall där man inte kunnat konstaterat en koppling till resa.

– Det är fortfarande vaccination som är det i särklass bästa sättet att pressa ner smittspridningen. Den som inte har fått båda sina doser vaccin bör boka sin vaccination så snart som möjligt och undvika kontakt med personer äldre än 70 år och hålla avstånd samt undvika trängsel, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 536 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 3 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu rekommenderas personer födda 1956 och tidigare en påfyllnadsdos. Vaccination av 12–15-åringar både i skolor och vid vaccinationsmottagningar genomförs. Samt för de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO. Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Vaccinationsläget 3 december

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 684 104 

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 544 356

Antal registrerade vaccinationer dos 3:  276 314

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 504 774

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 79,9 procent 
Andel dos 2: 76,4 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 78,0 procent 
Andel dos 2: 72,5 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 83,8 procent 
Andel dos 2: 79,5 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,7 procent 
Dos 2: 91,3 procent
Dos 3: 77,4 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,6 procent
Dos 2: 92,0 procent
Dos 3: 74,3 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 92,1 procent
Dos 2: 90,3 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,4 procent
Dos 2: 86,6 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,4 procent
Dos 2: 84,4 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 90,0 procent
Dos 2: 88,2 procent
Dos 3: 62,1 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,4 procent
Dos 2: 85,5 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 87,3 procent
Dos 2: 84,9 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 86,1 procent
Dos 2: 83,3 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 84,0 procent
Dos 2: 80,1 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 79,5 procent
Dos 2: 75,1 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 75,3 procent
Dos 2: 70,5 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 70,4 procent
Dos 2: 66,7 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 66,2 procent
Dos 2: 60,8 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 68,2 procent
Dos 2: 54,6 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 52,5 procent
Dos 2: 18,9 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.