Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Många söker akut vård nu på våra sjukhus vilket gör att de har ett ansträngt läge, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

- Det innebär att det kan bli långa väntetider på både sjukhus och vårdcentraler. Vi vädjar om förståelse för detta. Ring alltid 1177 först för råd om var du bäst får vård och behandling för just dina symtom, säger Johan Bratt.

Antalet patienter med covid-19 på sjukhus har länge legat mellan 70 och 90, medan antalet på IVA oftast legat under tio. Denna vecka är det 16 personer på IVA.

- Det är allvarligt att antalet patienter som är så svårt sjuka att de behöver intensivvård till följd av covid-19 ökat under den senaste veckan. Det är för tidigt att säga om det är en tillfällighet eller början på en negativ trend, säger Johan Bratt.

Fler än 3000 personer har fått besked om att de smittats av SAARS-CoV-2under den senaste veckan. Det är en ökning med nära 30 procent.

- Det väcker oro nu inför julmånaden, då vi kanske oftare träffar andra än vi brukar. Det är särskilt viktigt att den som inte har vaccinerats med båda doserna håller avstånd till andra och särskilt till de som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp, säger Johan Bratt.

Det finns flera sätt att provta sig för covid-19. Hemtester körs till och hämtas hos dom som beställt test. Vid drive-in stationerna kan den som har bil komma och testa sig. Den som misstänker sig vara smittad av covid-19 kan även be någon utan symtom hämta och lämna ett test på vissa apotek.

Under veckan har många velat testa sig och det har tidvis varit svårt att få hemtester.

- Vi jobbar hårt för att så snabbt som möjligt åter komma upp i den kapacitet vi önskar, säger Johan Bratt.

- Den som har symtom som kan tyda på covid-19, som hosta, feber eller andra klassiska förkylningssymtom, ska stanna hemma och provta sig för covid-19 sig så snart det är möjligt säger Johan Bratt.

Vårdläget 3 december

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 84 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

· 16 i intensivvård

· 55 på akutsjukhus

· 13 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 2 december har 18 472 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 2 december har 290 360 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 3 403 fler än i förra fredagens rapport, en ökning med cirka 30 procent.

- Det är en fortsatt oroande ökning, även om ökningstakten är lägre än veckan innan. Fyra fall av den nya virusvarianten omikron har bekräftats i regionen. Tre har smittats utomlands och en har anknytning till någon av de andra tre, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 533 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 5 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu genomförs vaccination av 12–15-åringar både i skolor och vid vaccinationsmottagningar. Sedan tidigare erbjuds personer födda 1956 och tidigare en påfyllnadsdos. Det gäller också de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO. Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Vaccinationsläget 3 december

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 670 142 

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 527 271

Antal registrerade vaccinationer dos 3:  228 369

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 425 782

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 79,5 procent 
Andel dos 2: 75,9 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 77,4 procent 
Andel dos 2: 71,7 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 83,3 procent 
Andel dos 2: 79,0 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,6 procent 
Dos 2: 91,0 procent
Dos 3: 75,0 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,5 procent
Dos 2: 91,7 procent
Dos 3: 68,6 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 92,1 procent
Dos 2: 90,0 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,4 procent
Dos 2: 86,5 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,3 procent
Dos 2: 84,2 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 90,0 procent
Dos 2: 88,0 procent
Dos 3: 51,5 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,3 procent
Dos 2: 85,4 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 87,1 procent
Dos 2: 84,7 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,9 procent
Dos 2: 83,1 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,7 procent
Dos 2: 79,8 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 79,1 procent
Dos 2: 74,6 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 74,8 procent
Dos 2: 70,0 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 69,8 procent
Dos 2: 66,0 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 65,3 procent
Dos 2: 59,5 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 67,6 procent
Dos 2: 52,7 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 48,1 procent
Dos 2: 14,1 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.