Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Som ett led i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen avsätter Region Stockholm medel för att medfinansiera löneförmån för sjuksköterskor som utbildar sig till specialistsjuksköterska eller barnmorska. Medel för privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm hanteras av hälso -och sjukvårdsförvaltningen, (HSF).

Medfinansiering betalas ut med maximalt 300 000 kronor per helårsstuderande, 150 000 kronor per termin. Halvårstuderande 75 000 kronor per termin

Sista datum för att ansöka om medfinansiering för höstterminen 2022 är 24 februari 2022. Beslut om sökande har godkänts för medfinansiering med start höstterminen 2022 meddelas senast 1 mars 2022.  Sista dag för at ansöka till utbildningen är 15 mars 2022

Mer detaljerad information gällande ansökningsförfarandet kommer i början av januari 2022.

Har du frågor?

Mejla till :