Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Exempel på förändringar är att högkostnadsskyddet höjs med 50 kronor till 1 200 kronor och att avgiften för slutenvård höjs med 10 kronor per dygn till 110 kronor.

Affischer med patientavgifter och om uteblivandeavgift för beställning och nerladdning.

Observera att avgifterna bara gäller under första kvartalet 2022. Från 1 april införs enhetligare taxor än dagens breda spektrum av avgifter. Detta görs för att förenkla både för patienter och vårdgivare och för att möjliggöra nya betalningssätt och administrativa processer. Affischer med dessa avgifter kommer att finnas på Vårdgivarguiden under mars månad.