Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendationerna gäller från och med den 8 december 2021 och tillsvidare för Region Stockholms medarbetare.

Rekommendation kring att arbeta hemifrån för de som har möjlighet

Folkhälsomyndigheten uppmanar arbetsgivare att möjliggöra att anställda kan arbeta hemifrån. Därför återgår och uppdaterar Region Stockholm tidigare rekommendation om arbete hemifrån. Rekommendationen gäller för de medarbetare som har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter helt eller delvis hemifrån.

Respektive chef prövar möjligheten för medarbetare att arbeta hemma och har arbetsmiljöansvaret. De medarbetare vars arbetsuppgifter kräver att de ska vara på plats för att arbetsuppgifterna ska kunna utföras, ska fortsatt vara på arbetsplatsen. Är du osäker på vad som är möjligt i din roll, ta kontakt med din närmaste chef. 

Rekommendation kring tjänsteresor, möten och utbildningar

Detta betyder i praktiken att Region Stockholms alla verksamheter kan behöva ställa in eller skjuta upp möten, utbildningar, tjänsteresor och konferenser. Om det är möjligt ska möten, utbildningar och konferenser genomföras digitalt. 

Medarbetare och vaccination

Eftersom vaccination är det bästa skyddet mot svår sjukdom vill Region Stockholm underlätta för så många medarbetare som möjligt att vaccinera sig. Därför kan din närmaste chef bevilja att du vaccinerar dig på arbetstid om verksamheten så tillåter.

Tänk på att fortsatt hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du har symtom, även milda symtom som kan tyda på covid-19 eller någon annan smittsam sjukdom.

Rekommendation om arbete hemifrån med anledning av covid-19 Rekommendation kring tjänsteresor, möten och utbildningar i Region Stockholm med anledning av covid-19